Bønnemøter

Kveldsbønn

Den tradisjonelle kveldsbønnen er hver første og tredje tirsdag i måneden. Den består av en som innleder med en bibeltekst og noen refleksjoner rundt den. Deretter er det mulighet for å komme med bønneønsker og tid til å be for og med hverandre, men også for menigheten, byen, landet og misjonsprosjektene. Det er også noe sang i løpet av kveldsbønnen.

Kveldsbønn Bønn er en helt sentral del av pulsen til en etterfølger av Jesus. Den former oss som individer og fellesskap. Vi trenger alle å kunne sette oss ved Jesu føtter og lytte til hva han har å si til oss (Lukas 10,38-42). Billy Graham skrev: ‘’Bønn er veien! Hver manns eller kvinnes liv som har vært viet til kirken og til Guds rike, har vært en person i bønn. Du har ikke råd til å være for opptatt til å ikke be. En kristen som ikke ber, er en kraftløs kristen.’’ 

  

Lurer du på noe?
Ta kontakt: 

Kjell Tangen
Ansvar for kveldsbønn
+47 975 17 573
kjell.ove.tangen@fibernett.net
Powered by Cornerstone