Husgruppe

En husgruppe er en livsnær smågruppe som samles i hjemmene til kristent fellesskap. Disse er menighetens byggeklosser. Vi ønsker at alle som tilhører Misjonskirken Askim skal være med i en husgruppe, og at alle som vil skal få tilbud om å være med i en gruppe.

Hver husgruppe har en gruppeleder, og gruppene møtes hjemme hos hverandre. De fleste gruppene møtes hver andre uke. En kveld i en husgruppe består av tid for sosialt fellesskap og åndelig fellesskap. Det blir satt av tid til forbønn og samtale om et valgt tema eller en bibeltekst. Har du spørsmål eller ønsker å bli med i en gruppe så ta gjerne kontakt.

 

Lurer du på noe?
Ta kontakt: 

André Tjersland
Pastor
+47 994 47 620
andre@misjonskirken-askim.no
Powered by Cornerstone