Menigheten

Menigheten er preget av et gudstjenesteliv hvor vi vektlegger forkynnelse, sang og musikk, og det enkelte medlems deltagelse.

I menigheten foretas alle viktige kirkelige handlinger fra dåp/ barnevelsignelse og konfirmasjon til vielse og begravelse. I menigheten er det arbeid for alle generasjoner. På repertoaret står søndagsskole (kidz og tweens), lifedance, juniorn (3. - 7. klasse), basement (ungdom), lovsangsarbeid, livsnære grupper og samlinger for seniorer (formiddagstreff).

For mange er søndagens høydepunkt gudstjenesten i Misjonskirken. Parallelt med gudstjenesten er det søndagsskole for flere aldersgrupper.

Misjonskirken i Askim har sine røtter i Misjonskirken Norge og De Frie Evangeliske forsamlinger. Man kan ha juridisk kirketilhørighet i begge disse trossamfunnene. Ønsker man å ha juridisk kirketilhørighet i andre kirkesamfunn er det mulig. Som f eks Den Norske Kirke.

Selv om menigheten er tilknyttet større fellesskap er menigheten selvstendig. Men det å være med i et større fellesskap betyr også å kunne være med på noe større enn seg selv. Som fellesskap når vi lenger enn det en enkelt menighet kan makte. For eksempel ved et stort internasjonalt engasjement – og ved storsatsingen Vekst 2020.

Askim frie Misjonsmenighet er en historisk menighet i Norge. For første gang har en menighet fra Misjonskirken Norge og en menighet fra De Frie Evangeliske Forsamlinger gått sammen til en menighet. Den 2.mars 1997 gikk Betania Misjonsmenighet og Den Frie Evangeliske Forsamling i Eben-Eser sammen til en menighet.

Betania Misjonsmenighet ble stiftet i 1876 og har gjennom mange år hatt en sentral plass i Askim. Gjennom mange år har menigheten samlet inn til nytt kirkebygg. Den nye Misjonskirken ble innviet i august 1995. Etter at medlemstallet gjennom mange år hadde gått nedover, valgte menigheten å slå seg sammen med Eben-Eser. Tanken var at ved å slå oss sammen blir vi sterkere og når lenger ut.

Den Frie Evangeliske Forsamling i Eben Eser ble stiftet i 1921 etter en vekkelse i Askim. Da menighetsbygget som ble bygd i 1932 begynte å bli for lite og trengte store reparasjoner, begynte menigheten å se seg om etter nye lokaliteter. I samtaler om samarbeid med Betania kom tanken om sammenslåing fram. Hvorfor bruke flere millioner på et nytt kirkebygg i Askim, når det allerede finnes et nytt bygg. På den bakgrunn ble menighetene slått sammen.

Prossessen tok halvannet år. I denne perioden ble det holdt mange samtaler for å komme fram til en felles plattform. Det var mange og lange menighetsmøter. I løpet av perioden var det flere felles møter og gudstjenester og menighetene arrangerte Alpha-kurs sammen for å bli bedre kjent med hverandre.

Askim Frie Misjonsmenighet er altså en videreføring av Betania Misjonsmenighet og Den Frie Evangeliske Forsamling i Eben Eser. Menigheten er tilsluttet både Misjonskirken Norge og De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge.

Menighetens misjonsprosjekter: Hjelpe flyktninger og barnehjemsbarn i Colombia (Misjonskirken Norge), gi utdanning til gatebarn i Kenya (Rain Edge) og å nå ut til familier i Norge gjennom Velkommen hjem.

Menighetens plattform finnes i menighetens statutter og avtaler om misjon og økonomi.

Powered by Cornerstone