Semesterplan våren 2024

Ansvarsoversikt på søndager Våren 2024 i Misjonskirken Askim

Dato Lovsanger Taler Leder Tema  LYD/BILDE LYD/BILDE

Bønne-

krukke

INFO Kids/Skattekiste? TWEENS
7. JAN Anne-Kari André Margrethe Lignelsen om såmannen Håvar   Tore B.

Nattverd: Grete T. 

Kollekt: Rainedge

Anders T, Marianne, Marthe og Jonas Lisbeth
14. JAN Kristin Marianne   ALLESAMMEN-GUDSTJENESTE Harald Rolf   Kollekt: Misjonskirken Ung   ALLESAMMEN

20. JAN
kl. 17.00

  Andreas Nordli   Fellesmøte i Misjonskirken Håvar Lewi       Fellesmøte her i MK på ettermiddagen
21. JAN
kl. 11
i Askim kirke
  Andreas Nordli   Fellesmøte i Askim kirke     Kjell Tangen Fellesmøter   Fellesmøte i kirken
28. JAN Dennis Egil Marthe Bønn- og fastehelg Håvar   Doreen    Team Ingunn Vegar
4. FEB Bjørn André Margrethe Bønn Harald Rolf Åse Nattverd: André T. Team Ester/Olaug Andreas
11. FEB Kristin Marianne Kristin/Marianne ALLESAMMEN-
GUDSTJENESTE
Lewi  Håvar     ALLESAMMEN ALLESAMMEN
18. FEB Bjørn Henning Åse Gi det videre Håvar   Egil   Vinterferie; Tegne Vinterferie
25. FEB Anne-Kari André Sølvi Gi det videre Harald Rolf Monika  

Vinterferie: 
Tegne/film

Lisbeth
3. MARS Kristin André Monika Lukas 15,11-32 Lewi Rolf Helge Nattverd: Kjell T. Team Doreen/ Bjørn Andreas
10. MARS Kristin/Anne-Kari Føbe Edvardsen   ALLESAMMEN-
GUDSTJENESTE med BARNEHAGEN
Håvar     Kollekt: Colombia ALLESAMMEN ALLESAMMEN
17. MARS Dennis Henning Marthe Lukas 15,4-7
Matt. 18, 12-14
Harald Rolf Bjørn Kollekt: Innsamling aksjon Team Olaug/Ester Lisbeth
24. MARS Bjørn Anders Margrethe PALMESØNDAG   Håvar Synnøve Kollekt: Velkommen hjem    
                  Skjærtorsdag Skjærtorsdag
31. MARS Dennis André Marthe 1. PÅSKEDAG Håvar       1. påskedag Påskeferie
7. APRIL Anne-Kari André   En smak Harald Rolf Tore Nattverd: Åse Team Doreen/ Bjørn Andreas
14. APRIL Manna Geir J.  Marthe En smak: Ugress i hveten Lewi Harald Kjell T. Kollekt: Colombia Team Ingunn Vegar
LØRDAG
20.april
      Konsert med Seven-jentene Lewi Harald        
21. APRIL Kristin Anders Kristin/Marianne ALLESAMMEN-GUDSTJENESTE Håvar     Kollekt: Oven ALLESAMMEN ALLESAMMEN

LØRDAG
27. april

      Moments Vårkonsert Håvar          
28. APRIL Dennis Egil Margrethe En smak: Skatten og perlen Harald Håvar Åse Kollekt: Innsamlingsaksjon Team Ingunn Lisbeth
5. MAI Kristin André   KONFIRMASJONS-
GUDSTJENESTE
Harald Rolf   Kollekt: Romani/konf. arbeid Konfirmasjon Konfirmasjon
12. MAI Bjørn Anders Monika Disippelskap Håvar   Doreen Nattverd: Egil T.  Team Olaug/Ester Andreas
19. MAI Bjørn André   1. PINSEDAG
Disippelskap
Harald Rolf Egil   Pinseferie Pinseferie
26. MAI Kristin Anders Kristin/Marianne ALLESAMMEN-GUDSTJENESTE Lewi Håvar   Kollekt: Misjonskirken ung ALLESAMMEN ALLESAMMEN
2. JUNI Kristin Henning Marthe   Harald Lewi Monika

Kollekt: OAC

Nattverd: Grete T. 

Team Ingunn Vegar
9. JUNI Dennis André Monika   Harald Rolf Helge Kollekt: Innsamling til bibler Team Doreen/Bjørn Tweens er på kanotur
16. JUNI Frelsesarmeen Stefanusalliansen/Daniel Margrethe   Lewi Harald Bjørn   Team Ester/Olaug Lisbeth
23. JUNI
kl. 19
Bjørn     Skoleferie Håvar   Synnøve   Skoleferie  
30. JUNI
kl. 19
  André   Vitnemøte André   Tore      
7 JULI kl. 19   André   Felles sommermøte på Misjonskirken Harald Rolf        
11 AUG. kl. 19.       Første gudstjeneste etter sommerferien. med nattverd            

 

Møteledere:    
Monika Lindås monikalindas@gmail.com  
Synnøve Rambek    
Kjell Tangen kjell.ove.tangen@fibernett.nett  
Marianne Strøm    
Marthe-Irene Hågensen     
Margrethe Borgen    
     
Lovsangsledere:    
Martin Börjesson martin@misjonskirken-askim.no

48289455

Kristin F. Tangen

kristin-tangen@hotmail.com 

951 89 484
Bjørn Tangen bjot@online.no  90535913

Anne Kari Moslått

annekari@hedera.no 977 70 050
Dennis K. Hansen dkhan@fastmail.com 983 61 580
     
Ansvar for nattverdsteamene:    
Gry Sørum gry@sorum.info 91141115
Mail til storskjerm: mix@misjonskirken-askim.no  
     
Teknikere:    

Håvar Kasbo (hovedansvarlig)
lhkasbo@gmail.com
99 50 81 84
Harald Bjerkeng hbjerken@gmail.com 458 12 956
Lewi Natanael Draumås lewis@malika.no

91899177

Rolf Nordlie rolf.nordlie@gmail.com 453 94 930
Powered by Cornerstone