Semesterplan våren 2024

Ansvarsoversikt på søndager Våren 2024 i Misjonskirken Askim

Dato Lovsanger Taler Leder Tema  LYD/BILDE LYD/BILDE

Bønne-

krukke

INFO Kids/Skattekiste? TWEENS
7. JAN Anne-Kari André Margrethe Lignelsen om såmannen Håvar   Tore B. Nattverd: Grete T.  Anders T, Marianne, Marthe og Jonas Lisbeth
14. JAN Kristin Marianne   ALLESAMMEN-GUDSTJENESTE
Kollekt til 
Harald Rolf       ALLESAMMEN

20. JAN
kl. 17.00

  Andreas Nordli   Fellesmøte i Misjonskirken Håvar Lewi       Fellesmøte her i MK på ettermiddagen
21. JAN
kl. 11
i Askim kirke
  Andreas Nordli   Fellesmøte i Askim kirke     Kjell Tangen Fellesmøter   Fellesmøte i kirken
28. JAN Dennis Egil Marthe Bønn- og fastehelg Håvar   Doreen    Team Ingunn Vegar
4. FEB Bjørn André Margrethe Bønn Harald Rolf Åse Nattverd: André T. Team Ester/Olaug Andreas
11. FEB Kristin Marianne Kristin/Marianne ALLESAMMEN-
GUDSTJENESTE
Lewi  Håvar     ALLESAMMEN ALLESAMMEN
18. FEB Bjørn Henning Åse Gi det videre Håvar   Egil   Vinterferie; Tegne Vinterferie
25. FEB Anne-Kari André Sølvi Gi det videre Harald Rolf Monika  

Vinterferie: 
Tegne/film

Lisbeth
3. MARS Kristin André Monika Lukas 15,11-32 Lewi Rolf Helge Nattverd: Kjell T. Team Doreen/ Bjørn Andreas
10. MARS Kristin/Anne-Kari Føbe Edvardsen   ALLESAMMEN-
GUDSTJENESTE med BARNEHAGEN
Håvar       ALLESAMMEN ALLESAMMEN
17. MARS Dennis Henning Marthe Lukas 15,4-7
Matt. 18, 12-14
Harald Rolf Bjørn   Team Olaug/Ester Lisbeth
24. MARS Bjørn Anders Margrethe PALMESØNDAG Lewi Håvar Synnøve   Palmesøndag SYNGER PÅSKA INN
28. MARS   André   Skjærtorsdag med måltid og nattverd         Skjærtorsdag Skjærtorsdag
31. MARS Dennis André Marthe 1. PÅSKEDAG Håvar       1. påskedag Påskeferie
7. APRIL Anne-Kari André   En smak Harald Rolf Tore Nattverd: Åse Team Doreen/ Bjørn Andreas
14. APRIL Manna Geir J.  Marthe En smak: Ugress i hveten Lewi Harald Kjell T.   Team Ingunn Vegar
21. APRIL Kristin Anders Kristin/Marianne ALLESAMMEN-GUDSTJENESTE Håvar       ALLESAMMEN ALLESAMMEN
28. APRIL Bjørn Egil Margrethe En smak: Skatten og perlen Harald Rolf Åse   Team Ingunn Lisbeth
5. MAI Kristin André   KONFIRMASJONS-
GUDSTJENESTE
Lewi Rolf     Konfirmasjon Konfirmasjon
12. MAI Dennis Anders Monika Disippelskap Håvar   Doreen Nattverd: Egil T.  Team Olaug/Ester Vegar
19. MAI Bjørn André   1. PINSEDAG
Disippelskap
Harald Rolf Egil   Pinseferie Pinseferie
26. MAI Kristin Anders Kristin/Marianne ALLESAMMEN-GUDSTJENESTE Lewi Håvar     ALLESAMMEN ALLESAMMEN
2. JUNI   Henning Marthe   Håvar   Monika Nattverd: Grete T.  Team Ingunn Vegar
9. JUNI Dennis André Monika   Harald Rolf Helge   Team Doreen/Bjørn Andreas
16. JUNI   Stefanusalliansen/Daniel Margrethe   Lewi Harald Bjørn   Team Ester/Olaug Lisbeth
23. JUNI
kl. 19
Bjørn     Skoleferie Håvar   Synnøve   Skoleferie  
30. JUNI
kl. 19
  André   Vitnemøte            
?? JULI kl. 19       Felles sommermøte på Misjonskirken Harald Rolf        
?? AUG. kl. 19.       Første gudstjeneste etter sommerferien            

 

Møteledere:    
Monika Lindås monikalindas@gmail.com  
Synnøve Rambek    
Kjell Tangen kjell.ove.tangen@fibernett.nett  
Marianne Strøm    
Marthe-Irene Hågensen     
Margrethe Borgen    
     
Lovsangsledere:    
Martin Börjesson martin@misjonskirken-askim.no

48289455

Kristin F. Tangen

kristin-tangen@hotmail.com 

951 89 484
Bjørn Tangen bjot@online.no  90535913

Anne Kari Moslått

annekari@hedera.no 977 70 050
Dennis K. Hansen dkhan@fastmail.com 983 61 580
     
Ansvar for nattverdsteamene:    
Gry Sørum gry@sorum.info 91141115
Mail til storskjerm: mix@misjonskirken-askim.no  
     
Teknikere:    

Håvar Kasbo (hovedansvarlig)
lhkasbo@gmail.com
99 50 81 84
Harald Bjerkeng hbjerken@gmail.com 458 12 956
Lewi Natanael Draumås lewis@malika.no

91899177

Rolf Nordlie rolf.nordlie@gmail.com 453 94 930
Powered by Cornerstone